____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                     

О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

        Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на           част от  сграда находяща се     в гр. Мездра , ул. „ Ал. Стамболийски „ № 94.

            Търгът ще  се проведе на  25 .05 . 2010г. от 10.00 часа в  Община Мездра .                Втора дата – 01.06 . 2010г. в същия час и място.

         За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  -      стая № 104-А на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

                                 КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

                                                                                   / Ив. Аспарухов /

 

 

                    О Б Щ И Н А -      Г Р А Д         М Е З Д Р А

О  Б  Я  В  Я  В  А

      Провеждане на публичен   търг  за отдаване под наем на обект „Снек- бар” в гр. Мездра , ул.” Хр. Ботев  “ № 27 -  южна част на  сградата на Община Мездра за търговска дейност.

    Търгът  ще се проведе на 25.05.2010г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора  дата : 01.06. 2010г.       Тръжната  документация  и  информация  за  процедурата   се  получават  в стая № 104-А на общината или на телефон : 9-21-16 , вътрешен 112 .  Необходимите документи за участие   се представят в срок до работния ден , предхождащ търга  , до 15.00 часа.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :

……………………../ Ив. Аспарухов /

 

 

                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

        Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на            Бивш магазин за трикотаж ,галантерия и парфюмерия „ , разположен на  втори  етаж   над   кино “ Роял ”, гр. Мездра , кв.64. Търгът ще  се проведе на  25 .05 . 2010г. от 11.00 часа в  Община Мездра .                  Втора дата – 01.06 . 2010г. в същия час и място.

         За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  -      стая № 104-А на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

                                  КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

                                                                                  / Ив. Аспарухов /

 

https://www.livechatalternative.com/