__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Анкета компосиране

АНКЕТА
  • за проучване нагласите на населението в община Мездра, което ще бъде обслужвано от инсталация за компостиране, като елемент от разделното събиране на биоразградимите отпадъци, 
  • за проучване нагласите на населението към употребата на компост от отпадъци
  • за проучване степента на осведоменост на населението за нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени отпадъци за целите на компостирането. 

Анкетната карта изтеглете от тук.

Важно! Попълнената анкетна карта изпращайте на имейл: mezdra@mail.bg