____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Анкета компосиране

АНКЕТА
  • за проучване нагласите на населението в община Мездра, което ще бъде обслужвано от инсталация за компостиране, като елемент от разделното събиране на биоразградимите отпадъци, 
  • за проучване нагласите на населението към употребата на компост от отпадъци
  • за проучване степента на осведоменост на населението за нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени отпадъци за целите на компостирането. 

Анкетната карта изтеглете от тук.

Важно! Попълнената анкетна карта изпращайте на имейл: mezdra@mail.bg