____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Конкурс за офицерска длъжност във военни формирования на Съхопътните войски

ОБЯВА
 
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 
ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба във военни формирования на Съхопътните войски, както следва:
-   1(една) офицерска длъжност за в.ф. 24490-Асеновград;
-   2(две) офицерски длъжности за в.ф. 54090-Шумен;


Документи се приемат до
01 август 2017г. включително.

 
За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242; 
https://www.livechatalternative.com/