____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Конкурс за 3 (три) вакантни длъжности във военно формирование 22980 – София

ОБЯВА
 
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 
ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 3 (три) вакантни длъжности „Младши специалист по физическа подготовка и спорт”
във военно формирование 22980 – София
за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Документи се приемат до
14юли 2017г. включително.

 
За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;