____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЖИВУЩИТЕ В СГРАДА/ВХОД/ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЪГЛАСНО §4 ОТ ПРЕХОДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ, СВИКВАНЕТО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ В ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, ВПИСВАНЕТО В КНИГАТА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ.44 СЕ ИЗВЪРШВА В СРОК ДО 30 ЮНИ 2010 ГОДИНА В ЦЕНТЪРА ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, ГИШЕ № 3 – ОБЩИНА МЕЗДРА.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА:          …………………………………….. / Иван Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/