СПИСЪК на длъжници за патентен данък към община Мездра, във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК