____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение относно техническите паспорти на сградите

Община Мездра, съобщава на всички граждани и организации, че съгласно Наредба №5 от 28.12.2006 год. за техническите паспорти на строежите, всички собственици на сгради са длъжни да изготвят технически паспорти на

собствените си строежи, след извършено обследване в следните срокове:

- за строежи първа категория – до 31.12.2008 год.

- за строежи втора категория – до 31.12.2010 год.

- за строежи трета категория – до 31.12.2012 год.

- за строежи четвърта категория – до 31.12.2014 год. и

- за строежи пета категория – до 31.12.2016 год.

Отговор на

въпроси и допълнителна информация може да се получи от Дирекция УПИТУ към Община Мездра.

https://www.livechatalternative.com/