____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обяви за търгове

О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

        Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на   стоматологичен кабинет и оборудване в Здравната служба на с. Царевец .

            Търгът ще  се проведе на  13 .07 . 2010г. от 10.30 часа в  Община Мездра .                Втора дата – 20.07  . 2010г. в същия час и място.

         За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  -   

best generic propecia
  стая № 104-А на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

 

РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

 

                                                                                   / Ив. Аспарухов /

 

 

 

 

 

                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

        Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на           част от първи етаж на   сграда находяща се     в гр. Мездра , ул. „ Ал. Стамболийски „ № 94.

            Търгът ще  се проведе на  13 .07 . 2010г. от 10.00 часа в  Община Мездра .                Втора дата – 20.07  . 2010г. в същия час и място.

         За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  -      стая № 104-А на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

 

РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                  / Ив. Аспарухов /

 

https://www.livechatalternative.com/