____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява за търг

 

                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

                                      О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

 

        Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на      двуетажна сграда с разгъната застроена площ от 300 кв.м / Бивш клон

на Балканбанк / в с. Зверино ,парцел I ,  кв.73            .

        Търгът ще  се проведе на  03 .08 . 2010г. от 10.00 часа в  Община Мездра .                      Втора дата – 10.08 . 2010г. в същия час и място.

         За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  -            стая № 104-А на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

 

                                 КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                   / Ив. Аспарухов /

РС

https://www.livechatalternative.com/