__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Инж. Петя Василева ще контролира ремонтите на водопроводната мрежа

20170615_084309 (1)

Община Мездра ще осъществява контрол на фирмите и дружествата, изпълняващи реконструкция на водопроводната мрежа в Общината. Това гласи заповед № 702 на кмета инж. Генади Събков, издадена на 04.10.2017г.

Изпълнението на заповедта е възложено на инж. Петя Василева –гл. специалист „Техническо обслужване и контрол“ в  Дирекция „Устройство на територията“. Тя ще осъществява контролните функции за спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията, при издадени въз основа на него разрешения за строеж на улични мрежи и съоръжения на водопроводната и канализационна инфраструктура. Инж. Василева също така ще извършва и проверка при отстраняване на аварии и възстановяването на настилката по уличната мрежа, ще изготвя предписания за констатирани нарушения и отчети за изпълнението.