__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение за издадена заповед № 355 от 22.07.2010 г.