__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Започва приемът на номинации за „Спортист на 2017г.“ на Община Мездра

sportist na 2016

От 03.11.2017г. започва приемът на номинации за традиционната класация „Спортист на годината” на Община Мездра. В срок до 17.11.2017 г. Управителните съвети на спортните клубове следва да представят в стая 216 на Общинска администрация неограничен брой индивидуални, отборни и треньорски номинации за излъчване на най-добрите десет спортисти, отбор и треньор на 2017 г. Церемонията по връчване на наградите ще се състои на 19.12.2017 г. /вторник/ от 18.00 ч. в ресторант „Родина”.

Общинска администрация напомня, че във връзка с изготвянето на Общинския спортно-туристически календар за 2018г., в срок до 15.12.2017г., спортните клубове следва да внесат заявления в деловодството на Община Мездра с предложения за планираните от клубовете състезания и турнири, които ще се проведат на територията на Общината през 2018 г. Всички прояви ще бъдат отразени в Спортно-туристическия календар за 2018 г.,  съгласно утвърдените Правила за условията и реда за финансово подпомагане на спортните и туристическите прояви, включени в спортно-туристическия календар на Община Мездра.

 Състезанията /туристическите прояви/ трябва да бъдат планирани по месеци, място на провеждане, вида на състезанието или проявата, възрастовата група, организатор и дали е отразено в Държавния спортен календар на федерацията, в която членуват. Спортните събития, които ще бъдат предложени за одобрение, следва да бъдат придружени с финансова план-сметка за разходите по организацията им.