__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ се проведе в Мездра

1

Съвместно заседание на Управителния и Контролния съвети на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) се проведе в Мездра. В него взеха участие около 30 ръководители на местни парламенти от страната.

Срещата бе по покана на председателя на Общински съвет-Мездра г-жа Яна Нинова. Ръководството на НАПОС-РБ бе представено от Красимира Германова-председател на НАПОС-РБ, Бедрие Газиюмер- зам.-председател на УС на НАПОС-РБ, Делян Дамяновски- изпълнителен директор на Асоциацията. Гости на събитието бяха и д-р Николай Николов – вр. и. д. председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 44-ото Народно събрание и кметът на Община Мездра инж. Генади Събков.

В началото на заседанието Яна Нинова и инж. Генади Събков поздравиха присъстващите и им пожелаха ползотворна работа. Гостите имаха възможност да видят документален филм, създаден от общинска администрация, показващ прелестната природа, многобройните забележителности и открити артефакти в Общината.

По покана на домакините на проявата, управителят на Областния информационен център (ОИЦ) – Враца Цвети Иванова представи възможностите за кандидатстване по проекти през програмния период 2014-2020 г.

На заседанието бяха приети трима нови членове на Асоциацията – инж. Ивайло Иванов, председател на ОбС – Червен бряг, Ангел Куцаров – председател на ОбС – Нови пазар и Кирил Тодорин – председател на ОбС – Септември.

Решено бе XVI Общо събрание на НАПОС-РБ да се проведе на 15 март 2018 г. в Пловдив.
 
2.1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7