____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за конкурс за отдаване под наем на помещение (столова) в ПИ № 000026 с. Крета с цел извършване на социални услуги

О  Б  Я  В  А  
 

Община Мездра обявява провеждането на конкурс :
 
За отдаване под наем на партерен етаж /столова/ с площ от 209 кв.м, находяща се в ПИ № 000026 в землището на с.Крета с цел извършване на социални услуги – социален патронаж и хранително банкиране 
 
Конкурсът ще се проведе на 21.11.2017г. от 10:00 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 28.11.2017г. в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в конкурса се внасят до деня, предхождащ провеждането на конкурса до 15:00 часа.
 
Конкурсна документация и допълнителна информация за конкурса се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910- 9-21-16 (вътр.156).
 


Кмет:
 
(инж. Генади Събков)


 
ХЧ/ХЧ

https://www.livechatalternative.com/