__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

10 нови машини ще заработят за „Инертстрой–Калето“ АД

0

Фирма „Инертстрой–Калето“ АД сключи договор за финансиране от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Информацията бе съобщена на пресконференция от Тони Йорданов, изпълнителен директор и собственик на дружеството. На нея присъстваха кметът на Община Мездра инж. Генади Събков, представители на „Инертстрой –Калето“ АД и регионални медии.

Десетте нови машини са: булдозер, 2 багера / колесен и верижен/, 3 фадроми / 1 –кубикови, 2.5 куб.м, 3 куб.м/ , 2 валяка, рециклатор на отпадъчен бетон, трошачка.

Инж. Събков поздрави Тони Йорданов за поредния успешен проект и изказа благодарност, че традиционно фирмата инвестира в Община Мездра.

Чрез Проект „Енергийна ефективност“ „Инертстрой–Калето“ АД ще направи инвестиции в дълготрайни активи за повишаване енергийната ефективност чрез придобиване на производствено оборудване, ще повиши нивото на познания с цел да се определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност, използването и потреблението на енергия.

Проектът е със срок на изпълнение 17 месеца, като прогнозната му стойност е над 2.4 млн. лв, при 60.06% заявено безвъзмездно финансиране и 39.94% собствени средства на Дружеството. Одобреното финансиране е в размер на 1 274 999.62 лв. /85%/ от Европейски съюз и 224 999.93 лв./15%/ от националния бюджет.

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7