____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява за търг

                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

 

 

 

         Провеждането на  търг с явно наддаване  за отдаване под наем на   терен  от 4  кв. м    за поставяне на  преместваем  павилион  в  Мездра,  ул.” Хр. Ботев    .

         Търгът ще  се проведе на  19 .11 . 2010г. от 10.30

часа в Община            Мездра . Втора дата – 26.11 . 2010г. в същия час и място.

         За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  -      стая № 104-А на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

 

 

РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

 

                                                                                   / Ив. Аспарухов /

 

https://www.livechatalternative.com/