____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за Сухопътни войски

ОБЯВА
 
 
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 
 
ИНФОРМИРА
 

Обявен е конкурс за 246 (двеста четиридесет и шест) войнишки длъжности във военни формирования от Сухопътните войски както следва:
 

- Гарнизони Стара Загора, Хасково и Ямбол – 75 длъжности;
 
- Гарнизони Карлово и Казанлък –  61 длъжности;
 
- в.ф. 46460-Пловдив – 16 длъжности;
 
- Гарнизон Белене – 20 длъжности;
 
- в.ф. 24620-Свобода – 23 длъжности;
 
- в.ф. 26240-Сливен – 18 длъжности;
 
- Гарнизон Плевен- 19 длъжности;
 
- в.ф. 42600-Мусачево- 14 длъжности;
 

Документи се приемат до:
 
02 февруари 2018г. включително.
 
 
За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра в стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;
 
https://www.livechatalternative.com/