____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява за търг

           О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

      Провеждането на 

публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на    преместваем  павилион – временно строителство     в  Мездра, ул. „П.Славейков”  .

     Търгът ще се проведе на  11.01. 2011г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 18.01 . 2011 г. в същия час и място.

         За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  - стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

 

 

 

                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                   / Ив. Аспарухов /

 

РС

https://www.livechatalternative.com/