____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ /КУЧЕТА/ В ОБЩИНА МЕЗДРА

Уважаеми собственици на домашни любимци, Община Мездра напомня, че крайният срок за заплащане на годишната такса е до 31 март. Таксата за притежаване на домашен любимец /куче/ е в размер на 10 лв.
            След този срок ще се извършват масови проверки и при констатирани нарушения ще се налагат санкции в размер от 20 лв. до 200 лв. на основание „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра".
            Всяко новопридобито куче трябва да бъде регистрирано до три месеца в общината.
           
Важно е да знаете:
              от такса са освободени:
1. кучета на инвалиди –отразено в санитарния паспорт на кучето;
               2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета използвани за опитни цели;
               4. кучета използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета – отразено в санитарния паспорт на кучето;
6. чипирани кучета – за годината на поставяне на чипа.
 
Освободените от такса собственици, не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.
             Всеки от нас може да помогне в усилията на  Общината за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
              
             Ще ни помогнете, ако:
               – Собствениците на домашни любимци декларират своето куче в общината и заплатят съответната такса.
               -  Заведете своя домашен любимец, на ветеринарен преглед, за да сте сигурни за вашето здраве и това на хората и животните около вас.
               – Ако няма да ползвате кучето за разплод е добре да го кастрирате, за да не допуснете нежелано потомство.
               - Домоуправителите да впишат в домовите книги домашните любимци в своята етажна собственост, изисквайки регистрацията им в Общината.
 
 
 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – МЕЗДРА