____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

              О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д        

М  Е  З  Д  Р  А

 

 

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  входно помещение от 3 ,2 кв. м     за монтиране на терминално устройство   в  Мездра, ул. „ Хр. Ботев” 27  .

     Търгът ще се проведе на  08.02. 2011г. от 11.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 15.02 . 2011 г. в същия час и място.

         За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  - стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

 

 

 

                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                   / Ив. Аспарухов /

 

РС

 

https://www.livechatalternative.com/