____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

              О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

 

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на площ от 1 кв.м във  входно партерно  помещение на административна сграда в гр. Мездра, ул. „Ив. Вазов „ 2  за монтиране на  кафе- апарат .

     Търгът ще се проведе на  15.02. 2011г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 22.02 . 2011 г. в същия час и място.

         За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  - стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

 

 

 

                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                   / Ив. Аспарухов /

 

РС

https://www.livechatalternative.com/