__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Съобщение от Община Мездра

Във връзка с невярна информация, публикувана в регионална медия без да е потърсен коментар от Община Мездра, ръководството на Общинска администрация заявява:

Блок „Леденик“ №2 в гр. Мездра е одобрен за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. На 24.11.2017г. главният архитект на Община Мездра е издал разрешение за строеж. Строителната площадка е открита на 12.12.2017г. след изрично настояване от член на Управителния съвет на сдружението на собствениците- г-жа Ягодка Христова. Причината е пожар в помещение, собственост на г-жа Христова, при който е засегнат нейния балкон. До момента това е единственият апартамент със сменена дограма. Поради неблагоприятните зимни условия строително монтажните работи са спрени с Акт № 10 на 21.12.2017г.

На 10.04.2018г. в Община Мездра е входирано писмо от строителния надзор с копие до фирмата изпълнител- Сдружение „Северозапад Строй“, че СМР ще бъдат възстановени на 12.04.2018г.

Обръщаме се с молба към собствениците на жилища в блок „Леденик“ №2 да окажат необходимото съдействие и осигурят възможност за достъп до обекта за обезпечаване на срочното и качествено изпълнение на предвидените в проекта за саниране на блока СМР.
 
01
 
02
 
 
04
 
05
 
03