__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Започват масирани проверки на еднокопитни животни

20180411_100745

Официалният ветеринарен лекар на Общините Мездра и Роман –д-р Иво Иванов запозна кметове на малките населени места в Община Мездра с техните ангажименти по изпълнение на Заповед № РД11-591/29.03.2018г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните- д-р Дамян Илиев.

Кметовете следва незабавно да създадат организация за извършване на проверки на регистрираните досиета на всички регистрирани на територията на  ОБДХ животновъдни обекти, в които се отглеждат еднокопитни животни /ЕКЖ/, включително и пасища.
Незабавно съвместно с кметовете на селата ще се създаде организация за извършване на проверки на място на всички животновъдни обекти, в които се отглеждат ЕКЖ , включително и на пасищата. Проверките ще обхващат спазването на изискванията във връзка с идентификацията на ЕКЖ, включително и на пасища.

Проверките ще се извършват поетапно в животновъдните обекти, както следва – от 5 до 10 бр. ЕКЖ; над 10 бр. ЕКЖ и всички останали обекти с ЕКЖ.
При установяване на несъответствия във връзка с регистрация на животновъдния обект, идентификацията на ЕКЖ, хуманното отношение, фуражите и/или здравеопазването на животните ще бъдат предприети съответните административни мерки.

Проверките ще бъдат извършени в срок до 30.04.2018г. През този период събраната информация ежеседмично ще се представя в ОБДХ-Враца. След приключване на проверките, ще бъде изготвен обобщен доклад  до Българската агенция по безопасност на храните.
 
20180411_100638
 
20180411_100657
 
20180411_100648