__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Констативен АКТ за изтеглени оптични кабели на бл. Леденик 1 от неизвестен извършител

Констативен АКТ за изтеглени оптични кабели на бл. Леденик 1 от неизвестен извършител