__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обществено обсъждане за ветроенергиен парк - становище от

Становище от “ВАЕИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД във връзка с обществено обсъждане на изграждането на ветроенергиен парк “ВЕСЛЕЦ” в землищата на селата Цаконица и Горна Бешовица.

Свали становище от “ВАЕИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД