Заповед на кмета на Община Мездра във връзка с констатирани огнища на болестта Инфлуенца

Zapoved influenca