____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение до Петър Иванов Петров, Радка Симеонова Петрова и Цветелин Петров Иванов

На основание чл. чл.149, ал.1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 10/21.02.2011 год. за строеж: “Вътрешно преустройство за обособяване

на баня – тоалетна на ІІ –ри етаж в съществуващо помещение – бивш килер в УПИ VІ-386, кв. 19 по плана на гр. Мездра с възложител Тинка Николова Цолова.

            Разрешението за строеж подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението пред началника на РДНСК – Враца, съгласно чл.216 от ЗУТ

https://www.livechatalternative.com/