____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обяви

              О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

         Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на Ведомствен бюфет  в сградата на общината -    гр.  Мездра, ул. „ Хр. Ботев” 27.      Търгът ще се проведе на 22.03. 2011г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 29.03 . 2011г. в същия час и място.

         За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  - стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                   / Ив. Аспарухов /

 

РС

 

 

 

 

                    О  Б   Щ   И   Н   А   -  Г  Р  А  Д       М   Е   З   Д   Р   А

 

                                  О   Б   Я   В   Я   В   А   :

 

          Провеждането на търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил  ВАЗ  2107 - частна общинска собственост.

               Търгът ще се проведе на   15.03. 2011г. от 10.30 часа в Община Мездра  Втора дата – <

https://www.livechatalternative.com/