____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Корекция на река Боденска бара - разрешение за ползване

Корекция на река Боденска бара – разрешение за ползване на воден обект за строителство

Обявено до 31.03.2011 година

https://www.livechatalternative.com/