__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Корекция на река Боденска бара - разрешение за ползване

Корекция на река Боденска бара – разрешение за ползване на воден обект за строителство

Обявено до 31.03.2011 година