__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Община Мездра организира обществено обсъждане на проекта за реконструкция на пазара

20180511_091117

Уважаеми дами и господа,

Община Мездра кани заинтересованите лица да се включат с мнения и предложения в общественото обсъждане на проекта за изграждане на  „Покрит пазар“ , трафопост, WC и паркинг в УПИ I, кв.85 в гр. Мездра.

Общественото обсъждане се организира в изпълнение на Решение №461/ 29.01.2018г. на Общински съвет-Мездра за одобряване на Бюджет 2018г. и в изпълнение на Инвестиционната програма. 

Дата на провеждане на общественото обсъждане:
14.05.2018г. – 14:00 ч.

Място на провеждане:
Голяма заседателна зала на Община Мездра, ет. IV
 
20180511_091136
 
20180511_091150