____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг за наем на помещение в ,,Бизнес инкубатор” Мездра

О Б  Я  В  А  


Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
 
Помещение с площ от 31,40 кв.м. за работилница с производствено предназначение, намиращо се на първи етаж в северозападната част на масивна сграда бивш „Бизнес инкубатор” в гр.Мездра, ул.”Любен Каравелов”№ 34, УПИ І, кв.40 по плана на гр.Мездра - частна общинска собственост, актувана с АЧОС № 731/11.09.2007г.  с месечен наем в размер на 157,00 лв.(с ДДС) и 16,00 лв.(депозит).
 
Търгът ще се проведе на 30.05.2018г. от 13:45 часа в Община Мездра. Втора дата – 06.06.2018г. в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга са получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).
 


                                
КМЕТ:
(инж. Генади Събков)
 
 
хч/хч

https://www.livechatalternative.com/