__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Спортна площадка за жителите на с. Боденец

21

Идеен проект за „Открита спортна площадка с размери 19,2/32 м, с. Боденец“ бе представен пред заинтересовани граждани от селото. Общественото обсъждане се проведе на избраното за площадка място в присъствието на Сашо Илиев – зам.-кмет на Община Мездра, арх. Марина Ташева – Главен архитект на Община Мездра, Емил Иванчев – кмет на с. Боденец и представители на „Тобо Проджект“ ЕООД  – фирма изпълнител.

Проектът предвижда издигането на 2 подпорни стени и изравняване на терена, който се намира на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Г. Димитров“. Върху терена предстои да бъде изградено футболно игрище с размери 19,2/32 м,  ограда, трибуни и помещение за съхраняване на спортен инвентар.

Присъстващите изразиха желание да се проектира пешеходна алея, свързваща двете улици, външна чешма за питейни нужди, осветление на площадката, както и да се увеличи зоната за трибуни.

Възложителят на проекта – Община Мездра има задължението да осигури изходящи данни за осигуряване на вода за питейни нужди от водопроводната мрежа на ВиК, както и да осигури условия за присъединяване към електропреносната мрежа на ЧЕЗ Електроразпределение България ЕАД, като предвиди достатъчна мощност за осветление и захранване на сцената на площадката.

Направените предложения ще бъдат включени в инвестиционния проект.

 

22

 

23

 

25

 

26