____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обяви

 

                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

        Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на   терен  от 8 кв.м            за поставяне на  преместваем  павилион  в  Мездра , ул. Хр. Ботев, алеята срещу РПУ- Мездра.     Търгът ще  се проведе на  07 .06 . 2011г. от 10.00 часа в  Община Мездра .                   Втора дата – 14.06 . 2011г. в същия час и място.

       За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  -        стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

 

 

РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                   / Ив. Аспарухов /

 

 

 

 

 

                      О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

         Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на Ведомствен бюфет  в сградата на общината -    гр.  Мездра, ул. „ Хр. Ботев” 27.      Търгът ще се проведе на на  07.06. 2011г. в Община Мездра от 10.30 часа.. Втора дата – 14.06 . 2011г. в същия час и място.

         За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  - стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                  / Ив. Аспарухов /

 

РС

 

https://www.livechatalternative.com/