__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед за приключване без назначение на конкурс за длъжността Директор на Дирекция ,,Административно обслужване”

Заповед за приключване без назначение на конкурс за длъжността Директор на Дирекция ,,Административно обслужване”