__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Стартира проект „Работа“ в Мездра

IMG_20180518_131102
 
28 човека от Община Мездра започват работа от днес по проект „Работа“. Те са назначени за срок от една година на минимална работна заплата. Разделени са в групи за асфалтиране, озеленяване и поддържане на града, изработка на бетонови изделия и други дейности от комунално-битов характер.
 
Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез „Агенция по заетостта“. Основна цел  на проекта е преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица (вкл. от неравностойно положение на пазара на труда) от райони с високо равнище на безработица. Целевата група е безработни и неактивни лица.
 
Проектът  е продължение на успешната реализация през миналата година на пилотната програма „Работа”, която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България.

Пилотната програма за обучение и заетост „Работа“ стартира на 1 септември 2017 г. в 14 общини от областите Видин, Враца и Монтана с финансиране от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.