__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Община Мездра кандидатства с три проекта по подмярка 7.2 на ПРСР

_DSC1845
 
Три нови проекта подаде Община Мездра за финансиране от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Проектите са по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
 
Първото проектно предложение е за ремонт и реконструкция на парк „Алеята“ в V и VI участък /зоната над градския пазар/. В V участък се предвижда изграждане на няколко къта за отдих с пейки, цветни градинки, пергола, водна площ с ротонда. Водното огледало ще е с бъбрековидна форма и фонтани, с декоративен дървен мост.
 
В VI участък освен кът за отдих с пейки, ще има и обособена поляна за пикник с пергола, чешма и маси.
 
В тази зона ще има и Алея на творчеството. Стойността на този проект е 779 824.19 лв.
 
Другите два проекта са за селата Долна Кремена и Зверино. В Долна Кремена ще бъде изградено осветено спортно игрище с изкуствена трева, пригодено за няколко вида спорт.
 
В с. Зверино чрез мерките за енергийна ефективност, ще бъде обновена сградата на кметството.
 
Общата стойност на трите проекта е близо 950 000 лв.
 
_DSC1853