__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Община Мездра с инициатива за събиране на хартиени отпадъци от търговските обекти

IMG_20180801_144502
За да се справи с проблемите по поддържане на чистота и хигиена около контейнерите за смет, Община Мездра организира акция за събиране на хартиени и картонени отпадъци от търговските обекти.
 
Необходимо е търговците, които генерират такива отпадъци, да ги подготвят във вид, подходящ за транспортиране – нагънати и завързани с връзки или компактно събрани в чувал. Хартиите трябва да са сухи и да не съдържат нерециклируеми отпадъци.
 
Съгласно чл.33, ал.2 и 4 от Закона за управление на отпадъците – отпадъците от хартия и картон образувани от търговски обекти, е необходимо да се събират и предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 и/или организация по оползотворяване.
 
Във връзка с това, Общината предприема тази инициатива безвъзмездно. Обектите, които искат да ползват тази услуга, могат да правят заявка всеки вторник на телефони: 0910/950100 - ОП „Чистота“ или 0910/92008 – Общинска екологична инспекция.
 
Събирането и извозването ще се извършва с транспорт на ОП „Чистота“ всяка сряда от 10 часа.