__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ПРОЕКТ на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мездра (2018-2019г.)

 

Докладна записка относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мездра (2018-2019г.)

ПРОЕКТ на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мездра (2018-2019г.)