____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ПРОЕКТ на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мездра (2018-2019г.)

 

Докладна записка относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мездра (2018-2019г.)

ПРОЕКТ на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мездра (2018-2019г.)