____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявяване на вакантна длъжност в служба „Военна полиция” за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

ОБЯВА

 

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – МЕЗДРА

 

ИНФОРМИРА

 

Обявена е вакантна длъжност в служба „Военна полиция“  за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

 

 - Старши на Териториален военнополицейски участък – Белене в РС „Военна полиция“ -Плевен

                

 

Документи се приемат до

 

17.08. 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

виж Заповед КВ-339

https://www.livechatalternative.com/