____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявен е конкурс за 204(двеста и четири) вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

ОБЯВА

 

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – МЕЗДРА

ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 204(двеста и четири) вакантни длъжности в Сухопътните войски  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

- в.ф.28610-София                     – 10 длъжности;

- в.ф.38220-Плевен                    – 18 длъжности;

- в.ф.34750-Карлово                  – 47 длъжности;

- в.ф.26400-Благоевград         – 28 длъжности                    

          (от тях 4 длъжности за в.ф.54990-Враца)

- в.ф.26240-Сливен      – 9 длъжности;

- в.ф.24620-Свобода    – 20 длъжности;

   (от тях 1 длъжност за в.ф.24620-Белоградчик)

- в.ф.28880-Белене       – 14 длъжности;

- в.ф.28330-Смолян     – 15 длъжности;

- Гарнизон Пловдив    – 43 длъжности.

 

Документи се приемат до:

28 септември 2018г. включително.

 

 

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Виж Пълния текст на обявата

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10