__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Общински съвет в Мездра демонстрира мнима защита на частни интереси

00362.MTS.00_00_15_34.Still001
Извънредно заседание на Общински съвет - Мездра се проведе на 11 септември т.г. по искане на 1/3 от общинските съветници. Проектът за дневен ред бе от една точка – „Промяна в общия устройствен план на община Мездра, касаеща землището на с. Дърманци“. Докладната по този въпрос бе оттеглена от кмета инж. Генади Събков на редовното заседание на ОбС на 30 август. Действието му предизвика недоволство сред част от съветниците и така се стигна до извънредното заседание. Незаконосъобразно според Закона за устройство на територията, общинският съветник от „Народен съюз“ Георги Валентинов внесе същата докладна за разглеждане на извънредното заседание.
 
Докладната е за промяна на Общия устройствен план на Мездра за землището на с. Дърманци и изработване на Подробен устройствен план /ПУП /за транспортен достъп от новия скоростен път до два имота в същото землище.
 
„Компромисни и непоследователни решения на местни и държавни органи през последните 20 години са в основата на проблемите с достъпа до имотите на каменообработващото предприятие и хотелския комплекс. „Услужливи“ администратори са работили „на парче“, без притеснение за ред, законност и безопасност на движението. С промяна в общия устройствен план /ОУП/ и изработването на ПУП за общински път за достъп до имоти от предвиденото кръгово кръстовище, има възможност съществуващите към момента проблеми да бъдат решени. Необходимо е да се изготви задание за промяна на ОУП, което да гарантира защитата на правата и възможностите на всички заинтересовани страни. Заданието трябва да се съгласува задължително с РИОСВ и АПИ и още 10 фирми и институции.
 
Следва внасяне на проекта и заданието в Общински съвет за одобрение. Това е пътят, който трябва да извървим, за да решим трайно и в съответствие със законите нерешените в миналото проблеми“ – сподели кметът на Общината.
 
Въпреки обширното и аргументирано със законови разпоредби изложение на инж. Събков и уверението му, че въпросното конфликтно място е с приоритетно значение и че въпросът ще бъде отново разгледан, когато има пълна проектна готовност, за да се намери най-доброто решение, вносителите настояха на своето. Те дори игнорираха факта, че върху едни от имотите, за които се иска достъп, незаконно е изграден и се ползва ТИР-паркинг. С прибързаните си искания съветниците пропуснаха и факта, че с промяната ще се нарушат интересите на други собственици на имоти. Те не пожелаха да се съобразят със становището, че за подобна промяна е необходимо да се отдели малко повече време, за да се реши проблемът, професионално отчитайки всички дадености на терена и гарантирайки в максимална степен безопасността на движението.
 
Логично съветници от БСП зададоха въпроса не е ли това бързане продиктувано от стремежа да се угоди на един местен бизнесмен? Който също така е и общински съветник.
 
Емоциите на част от общинските съветници преди и по време на заседанието взеха връх над прагматизма и професионализма.
Общинският съветник от групата на „БСП- Лява България“ Катя Йотова заяви оттегляне от групата си. Наталия Христова от своя страна поиска още преди заседанието докладната, внесена от Георги Валентинов, да бъде оттеглена като незаконосъобразна.
Каквито и да бяха мотивите на вносителите, след нарочна 15-минутна почивка за сверяване на часовниците, поисканата „Промяна в общия устройствен план“ беше гласувана и приета. Против се обявиха присъствалите на заседанието четирима общински съветници от БСП.
 
Предстои да разберем дали с това решение Общински съвет – гр. Мездра помага на Димчо Йотов и Светослава Токяй или сътвори нов правен и проектен хаос.

00346.MTS.00_00_17_24.Still001
 
Sequence 41.00_00_37_16.Still001
 
00350.MTS.00_02_36_17.Still001