____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповеди на споразумение за землищата на община Мездра за стопанската 2018/2019 г.

Заповед 196/21.09.18 на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на гр. Мездра

Заповед 190/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Върбешница

Заповед 191/21.09.18 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Горна Бешовица

Заповед 192/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Кален

Заповед 193/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Крапец

Заповед 194/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Люти брод

Заповед 195/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Люти дол

Заповед 197/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Ослен Криводол

Заповед 198/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Ребърково

Заповед 199/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Руска Бела

Заповед 200/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Типченица

Заповед 201/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Цаконица

Заповед 202/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Царевец

Заповед 217/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Горна Кремена

Заповед 218/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Долна Кремена

Заповед 212/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Боденец

Заповед 213/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Крета

Заповед 214/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Моравица

Заповед 215/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Старо село

Заповед 216/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Брусен

Заповед 219/21.09.2018 г. на Областна Дирекция Земеделие – Враца на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Лик

https://www.livechatalternative.com/