__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Работна среща на медицинските специалисти

_DSC2542
Медицинските специалисти от община Мездра проведоха работна среща на 3 октомври. Н нея те обсъдиха проблемите, които стоят на дневен със започването на новата учебна година. 
 
21 души обслужват подрастващите в детските градини и училища на територията на Община Мездра, без които не би могъл да се води нормален учебно-възпитателен процес.
 
Според нормативната уредба медицинските специалисти в учебните заведения работят по договор, сключен с кмета на общината, с финансиране от общинския бюджет.
 
_DSC2540