__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Наближава крайният срок за плащане на данъци

Obshtina_Mezdra_snimka
 
На 31 октомври  изтича срокът за плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, данък върху превозните средства и патентен данък.
Община Мездра напомня, че съгласно Закона за местните данъци и такси гражданите могат да платят задълженията си на касите на община Мездра в Информационния център / и чрез ПОС устройство/. Данъците могат да се платят още:
     – по банков път;
     - „Български пощи” АД;
     -  офисите на „Изипей”;
     -  Банка „ДСК”;
     – Банка ОББ;
     -  в кметствата на Община Мездра.