__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Започва обучение по програма BASE

pokana BASE
 
Регионалното сдружение на малкия и среден бизнес – Враца започва на 11-ти октомври обучителна програма в Северозападна България, която да преведе на достъпен език пътя на предприемача от идеята – до стартирането на малък бизнес.
 
Регионалното сдружение на малкия и среден бизнес – Враца започва на 11-ти октомври изпълнението на проект „Програма BASE – моят бизнес е моето бъдеще", подкрепен от Фондация „Америка за България". Проектът адресира нуждата от създаване на предприемаческа култура, умения и практически знания у представителите на целевата група: пълнолетни активни граждани предимно от Северозападния район, които имат желание да започнат свой малък бизнес като лична житейска стратегия. Програмата е уникална по рода си, тъй като е създадена от малкия бизнес за малкия бизнес и за разлика от други подобни инициативи, разчита на частно, а не европейско финансиране.
 
Откриването на обучителната програма по предприемачество ще се проведе в четвъртък, 11.10.2018 г. от 14.00 ч. в новооткрития хотел "Лева" във Враца, който ще бъде и домакин на лекциите, част от програмата, както и на неформалните срещи на бъдещите предприемачи. На откриването ще присъстват официални гости, членове на сдружението, участниците в BASE, партньори и медии. Заедно ще поставим акцент върху навременното стартиране на проекти като BASE, стимулирането на малкия и средния бизнес в региона, създаването на нови устойчиви бизнеси, подкрепата за развитие на предприемаческия дух и вярата в потенциала на България. По време на събитието ще обявим и откриване на Клуб на предприемача към РСМСБ – Враца, в който ще бъдат поканени да членуват всички, завършили курса, ментори и съмишленици от местния бизнес, чрез което да продължат да обменят опит и идеи и да се подкрепят взаимно.
 
След официално откриване участниците в проекта ще останат за първата лекция "Предприемачество: Какво е това?" и ще имат възможността да се опознаят помежду си и да почерпят вдъхновение от първия си лектор, пример за успешно предприемачество в България –  Елеонора Негулова. Тя е председател на Националното сдружение на малкия и средния бизнес от 2000 г. насам и е сериен предприемач в сектора на малкия бизнес с над 25 години опит.
 
Безплатното обучение започва на 11-ти октомври 2018 г. и е част от проект „Програма BASE – моят бизнес е моето бъдеще", подкрепен от Фондация „Америка за България". Моделът на програмата обхваща курс от 12 обучителни лекции, показващи практически пътя от идеята за бизнес до реализацията на успешна услуга или продукт, който често е доста трънлив и зависи от множество фактори, сред които са добрият бизнес план, достъпът до начален капитал, възможностите за наемане на офис и ползване на инфраструктура от доставчици на най-необходимите услуги, административни пречки/ облекчения, наличие на база с добри примери, общност – всичко е от значение.
 
Обучителната програма е интерактивна, включваща ментори от реалния бизнес, които чрез различни методи включват обучаемите в процеса на представяне и овладяване на знанията и информацията, така че да ги мотивират за пълноценно участие в обучителния процес. В този смисъл в края на обучението практически стимули за най-добрите 5 бизнес идеи за всеки един от двата курса, под формата на награден фонд, ще доведат до техния успешен старт и развитие и ще станат добър пример за следващите стартиращи предприемачи от страната.
 
Приканваме всички заинтересовани да се включат в безплатната обучителна програма да се свържат с нас на rasmb.vratsa@gmail.com до 11.10.2018 г.
 
Програма "BASE Враца – Моят бизнес е моето бъдеще" е финансирана от Фондация "Америка за България", с подкрепата на Национално сдружение на малкия и среден бизнес, Област Враца, Община Враца, Община Мездра, Община Хайредин, Община Криводол, Хотел "Лева" – Враца, Враца Софтуер Общество, Телевизия "Римекс", "Ротари клуб Враца", "Арт инженеринг", BESST Drinks, Асоциация на българските лидери и предприемачи – ABLE и други.
 
Регионално сдружение на малкия и среден бизнес – Враца е работодателска организация, чиито членове са самонаети лица, микро и малки предприятия, опериращи на територията на област Враца и Северозападния район на планиране. В своето развитие организацията е натрупала ценен опит в обучението на стартиращи предприемачи, най-вече благодарение на споделените казуси и научени уроци от фирмите-членки, но и благодарение на ресурсите, до които има достъп като колективен член на Националното сдружение на малкия и среден бизнес.
маг.инж. Димитър Симеонов – rasmb.vratsa@gmail.comFacebook страница: https://www.facebook.com/rasmb.vratsaFacebook събитие: