__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Община Мездра обявява три конкурса за 120-та годишнина от обявяването на Мездра за община

IMG_20181010_094252
 
І. КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
за възпитаниците на детските градини в Общината
под надслов „Рисуваме нашия роден край”
 
          В срок от 15 октомври до 15 ноември 2018 г. всяка детска градина подготвя рисунките по темата и подрежда своя изложба. Комисия в състав от преподаватели в детското заведение излъчва 5-те най-добри рисунки, с които участва в конкурса. Те ще бъдат предадени до края на месец ноември в ЦПЛР за експониране на обща изложба. Тя ще бъде открита през месец декември в Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/. Журито ще излъчи детските заведения, които ще заемат І, ІІ и ІІІ-то място. Всички детски градини ще получат грамоти за участието си.
 
 
ІІ. КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ
за възпитаниците на учебните заведения в Общината
под надслов „Разказваме за нашата Община”
 
В срок от 15 октомври  до 15 ноември 2018 г. всяко училище събира ученическите текстове по темата, в обем до 1 стандартна страница всеки, извършва свое вътрешно класиране и излъчва 5-те най-добри текста. Те ще бъдат предадени до края на месец ноември в ЦПЛР за журиране. Общото литературно четене ще бъде през месец декември в ЦПЛР, когато ще бъдат излъчени учебните заведения, заемащи І, ІІ и ІІІ-то място. Всички училища ще получат грамоти за участието си.
 
ІІІ. КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО ИЛИ КРАЕВЕДСКО ПРОИЗВЕДЕНИЕ
за автори над 18 години
под надслов „Нашата Община”
 
В срок от 15 октомври до 15 ноември 2018 г. авторите предават в Библиотеката на НЧ „Просвета-1925-Мездра” своето художествено или краеведско произведение в обем до 3 стандартни страници. Конкурсът е явен и текстовете трябва да са придружени с трите имена и телефонния номер на автора. През месец декември ще бъде организирано литературно четене на което ще бъдат наградени участниците в двата раздела с І, ІІ и ІІІ-то място. Всички автори ще получат грамота.