__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МЕЗДРА-АВТОТРАНСПОРТ-2003“ ЕООД

Обявление

Заповед № 673/22.10.2018 г. за обявяване на конкурса