____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МЕЗДРА-АВТОТРАНСПОРТ-2003“ ЕООД

Обявление

Заповед № 673/22.10.2018 г. за обявяване на конкурса

https://www.livechatalternative.com/