____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Индустриална стопанска камара организира курс

 
Индустриална стопанска камара – Враца организира курс за ел. групи на енергетици, ел. техници, ел. монтьори, заварчици, поддържка на инсталации.
Курсът ще се проведе от 5 до 9 ноември 2018 г. от 17.15 ч. в сградата на Индустриална стопанска камара, гр. Враца, ул. „Лукашов“ 11, ет. 3.
Таксата за един участник е 40.00 лв.
 
За справки и записвания: тел. 092/988818, 0889498899,
 ел. поща: isa_vr@mail.bg
 
Заплащането може да бъде направено на ръка – срещу фактура и фискален бон или по банков път – ЦКБ – Враца.
IBAN BG98CECB97901013170500
BIC CECBBGSF
 
Срокът за записване е 1 ноември 2018 г.
https://www.livechatalternative.com/