__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

„Горещи страсти“ за дългосрочен дълг на Община Мездра

_DSC3211
На 5 ноември 2018 г. в заседателната зала на Община Мездра се проведе публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Мездра. На срещата присъстваха кметовете на населени места в общината, общински служители и граждани. Зам.-кметът Сашо Илиев поднесе мотивирана информация за намерението на Община Мездра да поеме за срок от 6 години и 3 месеца дълг от 1 689 000 лв. с цел –рефинансиране на непогасения размер на стар заем. В края на 2015 година общината поиска и получи от Министерство на финансите безлихвен кредит, за да покрие стари задължения и излезе от състояние на финансов разрив, в който беше изпаднала след реализирането на проекта за „Воден цикъл на град Мездра“ и хаотичното управление през 2015 г. С разбирането и решаващата помощ на МФ през следващите две години полученият кредит остана безлихвен. Ново продължаване на срока за възстановяване на заема е невъзможно и това налага търсенето на финансова институция за реформиране на кредита.
 
Ограниченият финансов ресурс на общината не дава възможност заемът да бъде погасен със собствени средства в указания срок, а законовата лихва е много висока, бе част от обосновката на вносителя.
 
В изказването си г-жа Яна Нинова –  председател на Общински съвет Мездра изрази личното си притеснение от поемането на дълг и от това как той ще се отрази на финансите на общината.
 
Финансистът на администрацията г-жа Цеца Костова мотивирано и с числа поясни, че изречените големи опасения са неоснователни, тъй като „ в годините назад почти винаги така сме връщали кредити и смятам, че няма да е проблем за общината и издръжката на кметствата.“
 
Тихомир Илчев – оператор в местна медия, представил се като гражданин, изрази своите опасения относно новия заем. В последвалия емоционален словесен спор с кметовете на Оселна и Моравица станаха ясни някои от причините за неговите притеснения и поведението му.
 
Логичен отговор на въпроса кой ще връща заема, бе даден от кмета на с. Горна Бешовица Иванчо Христов, който даде своята положителна оценка за тази инициатива. „Които ще дойдат след изборите, ще погасяват този дълг, но знаейки за него, ще си помислят преди да се кандидатират“.
 
От присъстващите граждани Трифон Петров, настоя да се предостави точна информация на гражданите по години, с какви суми са погасявани заеми от предишни години. Според него една община днес не може да функционира без да взема заеми. Той призова председателят на ОбС Яна Нинова да подкрепи искането пред общинските съветници като гражданин на Мездра, а не като представител на политическа партия.
 
Присъстващият на срещата общински съветник Наталия Христова подчерта, че проблемът е поставен сериозно. Увери, че при разглеждане в комисии на общинския съвет, трябва да има яснота какви заеми са връщани за тези три години. Има ли в България община без дългове, къде отиват взетите от правителството 16 милиарда? „Искам да знам какво следва за нашата община ако не подкрепим предложението за заема“, заяви още тя.
 
В заключение зам.- кметът увери, че докладната ще бъде внесена за разглеждане в Общински съвет, а решението в крайна сметка остава за общинските съветници.
 
DSC09846
 
DSC09851
 
DSC09855