____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за 10 (десет) вакантни длъжности за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) от състава на Военновъздушните сили

ОБЯВА
 
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 
ИНФОРМИРА
 
Обявени са 10 (десет) вакантни длъжности за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) от състава на Военновъздушните сили, както следва:
 
5(пет) длъжности за офицери:
 
3(три) длъжности за сержанти;
 
2(две) длъжности за войници. 
                
 
Документи се приемат до
 
28.12. 2018 г . включително.
 
За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;